Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  21°C

Zebranie wiejskie w Sikorach

11-09-20

Zapraszam mieszkańców wsi Sikory na  zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 11 września 2020 r., o godz. 1700, na placu przy ul. Głównej 49 w Sikorach.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy na 2021 rok.
 4. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań ramach funduszu sołeckiego.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku  quorum drugi termin zebranie wyznacza się na  godz. 1730.

 

Prosimy o zachowanie rygoru sanitarnego.

 

                                                                                                                                                                                   Sołtys wsi Sikory

                                                                                                                                                                                     Ewa Kiepurska