Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    21°C

Zebranie wiejskie w Michałowie-Reginowie

10-09-20 - 10-09-20

ZAPRASZAM

mieszkańców sołectwa Michałów Reginów do udziału w ZEBRANIU WIEJSKIM, które odbędzie się 10 września 2020 r. o godz. 18.00 pierwszy termin, godz.18.30 drugi termin w Domu Ogrodnika przy ul. Nowodworskiej 31 z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.

3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4.  Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

5.  Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

6.  Zgłaszanie i przyjęcie wniosków do budżetu Gminy.

7.  Informacja Wójta dot. Inwestycji w Michałowie Reginowie.

8.  Wolne wnioski.

9.  Zakończenie zebrania.

 

                                  Sołtys – Janina Przybył