Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady śniegu
  słabe opady śniegu
  3°C

Sesja Rady Gminy Wieliszew

17-02-21

Informujemy, że  w dniu  17 lutego 2021 r., o godz. 1000 odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wieliszew. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia transmisji on-line.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 grudnia 2020 r., 29 grudnia 2020 r., 1 lutego 2021 r.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Gminy Wieliszew za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia  rocznych planów pracy komisji stałych  Rady Gminy Wieliszew.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wieliszew w 2021 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
  1. Prezentacja dotycząca działań podejmowanych przez Gminę Wieliszew w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego.
  2. Głosowanie nad projektem uchwały. 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Janówku Pierwszym.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                                                                                                                        Marcin Fabisiak