Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, bezchmurnie
    bezchmurnie
    28°C
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 Zapraszamy do wzięcia udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które rozpocznie się  w poniedziałek, 24 lutego 2020 r., o godz. 15.00  
w budynku nowo wybudowanego przedszkola w Skrzeszewie (ul. Szkolna).
 
Proponowany porządek posiedzenia:
Część I wyjazdowa:
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Wizytacja budynku nowo wybudowanego przedszkola w Skrzeszewie.

Część II Centrum Usług Wspólnych (ul. Kościelna 27):
4.    Dyskusja na temat zgłaszanych przez dyrektorów placówek oświatowych problemów z funkcjonowaniem oświaty w Gminie Wieliszew.
5.    Sprawozdanie z realizacji bieżących inwestycji oświatowych.
6.    Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 20.01.2020 r./.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
Artur Miętek

 

05-08-2020
Oferta pracy na stanowisko pracownika…
03-08-2020
6. Ultramaraton Powstańca za nami
03-08-2020
Rolniku, przygotuj się do spisu!
31-07-2020
Poczta w Urzędzie Gminy będzie pracować w…