Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie małe
  zachmurzenie małe
  26°C

Chcesz załatwić sprawę elektronicznie? Wejdź na stronę Cyfrowy Urząd

Lista E-usług w ramach projektu

 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, z możliwością składania i otrzymywania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Podatek rolny, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Podatek leśny, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Podatek od środków transportu, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Opłata za wywóz odpadów komunalnych, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Wniosek  o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności
 • E-przedszkole – komunikacja pomiędzy rodzicami i przedszkolami (nauczyciele, administracja) w zakresie pobytu dziecka w placówkach przedszkolnych (m.in. kontrola czasu pobytu).
 • Opłata za zajęcie pasa drogowego, z możliwością składania spersonalizowanych elektronicznych formularzy wraz z możliwością realizacji elektronicznych płatności.
 • Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 • Deklaracja rodzica o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.
 • Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny do przedszkola.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły.
 • Deklaracja rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę.
 • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji.
 • Wyrażenie zgody na wycieczkę szkolną.
 • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.
 • Wniosek o udzielenie zasiłku szkolnego.
 • Wniosek o przyznanie Karty Mieszkańca (Wieliszewskiej Karty Mieszkańca, Radzymińskiej Karty Mieszkańca, Karty Mieszkańca Moje Miasto Zielonka)
 • Wniosek o Wypis i Wyrys z MPZP.
 • Wniosek o Wydanie Decyzji o Warunkach zabudowy.
 • Wniosek o Wydanie Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.
 • Wniosek o wydanie Decyzji ŚrodowiskowejEwidencja oraz wyszukiwarka e-rejestry Uchwał Rady Gminy – udostępnianie informacji na  wniosek klienta.
 • Ewidencja oraz wyszukiwarka e-rejestry Zarządzeń Wójta – udostępnianie informacji na wniosek  klienta
 • E-rada

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Gminy Wieliszew, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Urząd Miasta Zielonka wraz z ich jednostkami podległymi oraz Bibliotekę i Salę Koncertową Miasta i Gminy Radzymin, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.

Beneficjent:  Gmina Wieliszew

Dofinansowanie 3 725 907,26 zł (80%).  

Dofinansowanie dla Gminy Wieliszew - 1 469 457,12 zł

„E-urząd – urząd przyjazny mieszkańcom”

logo-e-urzad-przyjazny-mieszkancom