Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, bezchmurnie
    bezchmurnie
    25°C
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,  które odbędzie się  w piątek, 21 lutego 2020 r.,
o godz. 16.00, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie (ul. Modlińska 1).

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji /z dn. 21.01.2020 r. oraz  04.02.2020 r./.
4.    Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
5.    Informacja Zastępcy Wójta dotycząca  funkcjonowania cmentarza komunalnego w Wieliszewie.
6.    Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i  Nieruchomości dotycząca  bieżącej realizacji miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego oraz dyskusja dotycząca dostosowania dokumentów planistycznych gminy do aktualnie obowiązujących wymagań ustawowych.
7.    Informacja dotycząca rozbudowy DK 61 na odcinku Legionowo – Zegrze.
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
Rafał Donarski

 

05-08-2020
Oferta pracy na stanowisko pracownika…
03-08-2020
6. Ultramaraton Powstańca za nami
03-08-2020
Rolniku, przygotuj się do spisu!
31-07-2020
Poczta w Urzędzie Gminy będzie pracować w…