Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    3°C
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, które odbędzie się  w poniedziałek, 17 lutego 2020 r., o godz. 15.15,  
w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110 (Wieliszew, ul. Modlińska 1).

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 19.12.2019 r./.
4.    Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
5.    Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.
6.    Opracowanie planu pracy Komisji  na 2020 rok.
7.    Sprawy różne.
8.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
Grażyna Kwiatkowska

 

 

20-02-2020
Pendolino? Dlaczego przez Wieliszew!
19-02-2020
XVI sesja Rady Gminy Wieliszew
18-02-2020
Sprzedaż biletów miesięcznych
17-02-2020
Budżet Obywatelski Mazowsza - spotkanie…