Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  26°C
Od 1 sierpnia zmieni się usługodawca odbierający odpady z nieruchomości na terenie Gminy Wieliszew.

Informujemy, że  od dnia 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. usługę odbioru odpadów na terenie Gminy Wieliszew świadczyć  będzie konsorcjum firm MS-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa, oraz EKO-MAX Recykling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 129 lok. U7, 03-186 Warszawa.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów przedstawiamy w załączniku.

 

Zmianie ulegnie częstotliwość odbioru odpadów, tj.:

 • nieruchomości jednorodzinne oraz wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe:
 • Odpady zmieszane –  co 14 dni w okresie od sierpnia do października;
  co 28 dni w miesiącach listopad, grudzień;
 • Odpady segregowane, tj. frakcje: tworzywa sztuczne, papier, szkło -  co 28 dni;
 • Bioodpady – co 14 dni w okresie od sierpnia do października; co 28 dni w miesiącach listopad, grudzień;
 • Odpady wielkogabarytowe – 1 raz, w okresie jesiennym.

 

 • nieruchomości wielorodzinne:
 • Odpady zmieszane - 2 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki). W tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia, tj.  14.12 – 18.12.2020 r. - odbiór odpadów 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek);
 • Odpady segregowane:
 • tworzywa sztuczne  - 2 razy w tygodniu (poniedziałki i piątki).  W tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia - odbiór odpadów 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek);
 • papier – 1 raz w tygodniu (wtorek). W tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia - odbiór odpadów 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek);
 • szkło – 1 raz w tygodniu (wtorek). W tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia - odbiór odpadów 2 razy w tygodniu (wtorek, czwartek);
  • bioodpady – 1 raz w tygodniu (poniedziałki). W tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia - odbiór odpadów 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek);
 • Odpady wielkogabarytowe - w miesiącach sierpień i październik.

 

Pojemniki na odpady selektywne z nieruchomości wielorodzinnych zostaną wymienione.

 

Mamy nadzieję, że zmiana firmy nie wpłynie na jakość świadczenia usług, ale mamy świadomość, że początkowo może to powodować pewne niedogodności. Liczymy na wyrozumiałość i współpracę.

 

Ponadto informujemy, od dnia 01 sierpnia 2020 r. Gmina Wieliszew zaprzestaje odbioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady (tj. szkoły, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą itp.). Właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminy, lecz są zobowiązani posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

 

05-08-2020
Oferta pracy na stanowisko pracownika…
03-08-2020
6. Ultramaraton Powstańca za nami
03-08-2020
Rolniku, przygotuj się do spisu!
31-07-2020
Poczta w Urzędzie Gminy będzie pracować w…