Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  21°C

Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

09-09-20 - 09-09-20

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju
i Zagospodarowania Przestrzennego,  które odbędzie się  w dniu 9 września 2020 r.,
o godz. 16.30 
w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie /Wieliszew, ul. Modlińska 1/.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 30.06.2020 r./.
 4. Dyskusja dotycząca inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy.
 5. Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Kierownika Referatu Remontów i Inwestycji oraz Kierownika  Referatu Zakupów i Zamówień Publicznych dotycząca realizacji inwestycji gminnych  i  przeprowadzonych przetargów
  /z uwzględnieniem kanalizacji i wodociągowania/.
 6. Sprawozdanie z działalności TBS Wieliszew.
 7. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski