Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  21°C

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

03-09-20 - 03-09-20

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  które odbędzie się  w dniu  3 września 2020 r., o godz. 1700w pokoju nr 110 Rady Gminy Wieliszew  (Urząd Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 23.06.2020 r./
 4. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Topoliny i właścicieli działek.
 5. Rozpatrzenie skargi  na działalność Wójta Gminy.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                             Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                         Renata Gostkowska-Maczuga