Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
    całkowite zachmurzenie
    0°C

Stowarzyszenie zwykłe właścicieli działek rekreacyjnych "RELAKS" w Wieliszewie

adres: ul.600-lecia b.n., 05-135 Wieliszew

REGON: 015717947

NIP: 5361751279

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 23 z dnia 10.10.2003r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie

Adres korespondencyjny:

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Pustelnik tel. 784-021-193
ul. 600-lecia 39 m.34
05-135 Wieliszew

Członkowie Zarządu:

Bogdan Koczko tel. 600-144-805
Marek Sikorski tel. 601-228-052
Janina Szymańska tel. 601-382-838

Terenem działania jest kompleks 33 nieruchomości w postaci zabudowanych działek rekreacyjnych, usytuowanych po stronie zachodniej osiedla TBS, w kierunku zapory w Dębe, stanowiących własność imiennych właścicieli.

Podstawowym działaniem Stowarzyszenia jest:

  1. Administrowanie infrastrukturą wspólną działek (aktualnie sieć wodociągów i kanalizacji, uprzednio również sieć energetyczna)
  2. Organizowanie pomocy jego członkom w rozwiązywaniu problemów organizacyjno technicznych, związanych z utrzymaniem działek oraz wspólnej infrastruktury
  3. Przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie remontów i konserwacji infrastruktury wspólnej
  4. Reprezentowanie właścicieli działek przed organami i instytucjami zewnętrznymi w sprawach dotyczących wszystkich członków Stowarzyszenia

Powołanie Stowarzyszenia miało na celu uporządkowanie sytuacji organizacyjnej i finansowej związanej z administrowaniem infrastrukturą wspólną oraz doprowadzenie do usamodzielnienia indywidualnych nieruchomości jako pomiotów dla dostawców energii i wody.

W wyniku długoletniego działania doprowadzono do wybudowania przez ZEWT Legionowo stacji transformatorowej w Wieliszewie i zindywidualizowania wszystkich nieruchomości w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Stara sieć energetyczna została zlikwidowana.

Przed nami jeszcze pokonanie problemów z zindywidualizowaniem nieruchomości w zakresie dostawy wody i odprowadzenia ścieków.

Utrzymujemy kontakty z organami gminy w Wieliszewie w zakresie naprawy dróg, zaśmiecenia terenu wokół plaży itp., a z policją w zakresie organizacji ruchu w okolicy działek i plaży oraz bezpieczeństwa mieszkańców.