Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    18°C
Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

W Urzędzie Gminy Wieliszew znajduje się punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze.

sss

Z punktu mogą skorzystać mieszkańcy, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mejlowym.

533 461 007 lub 22-782-19-10 wew. 168,  lziemakatwieliszew [dot] pl

Punkt czynny  jest w poniedziałki: 11:00 – 18:00, wtorki i piątki 8:00-15:00.

 

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

 

DDD

Zapraszamy również na spotkanie promocyjno-informacyjne programu Czyste Powietrze, które odbędzie się w poniedziałek 26 lipca o godzinie 17:00 w Sali koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.

Na spotkaniu  zostaną omówione aktualne zasady uzyskania dotacji na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku mieszkalnego.

Jeśli nie możecie wziąć Państwo udziału w spotkaniu, zapraszamy do skorzystania z wizyty w punkcie konsultacyjnym.

CZEGO MOŻNA SIĘ DOWIEDZIEĆ W PUNKCIE

Można tu uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz uzyskać informacje w zakresie przygotowania
i złożenia wniosku o dofinansowanie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Wieliszew aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.

W punkcie można również uzyskać informacje o gminnym programie wymiany ciepła.

JAKIE DANE I DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

 

- aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem ( niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku ), bądź dane do swojego profilu zaufanego

- założone konto na Portalu Beneficjenta, dokładny adres internetowy do założenia takiego konta:

https://portal.wfosigw.pl/

- PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

- numer księgi wieczystej

- numer działki

- przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

- powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

- wartość dochodu/rodzaj PIT

- numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

- zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (tylko w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania )

- jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

(nie może minąć 6 miesięcy od wystawienia pierwszej faktury aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu)

- w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

- Aby ubiegać  się o dofinansowanie na termomodernizację  budynek musi być oddany do użytkowania przed 1 stycznia 2014r .

(Potrzebna jest powierzchnia ścian  budynku oraz drzwi i okien w m2 . Ściany okna i drzwi powinny mieć zastosowany określony współczynnik przenikania ciepła wykazany na fakturze i w protokole powykonawczym. Pomocnym narzędziem w określeniu właściwych parametrów w tym zakresie jest dostępny na stronie programu kalkulator dociepleń budynków.)

 

 

 

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew