Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  27°C

Kontakt

urząd gminy wieliszewUrząd Gminy Wieliszew

Adres:
                    05-135 Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

                    Sekretariat: tel. 22 782 27 32 /fax:  22 782 27 32

                    Biuro Obsługi Klienta: tel. 22  782 26 22

                    e-mail - gminaatwieliszew [dot] pl
                     
                    www.wieliszew.pl

Konto podstawowe - PKO BP S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa      

57 1020 1026 0000 1102 0267 1139

Gmina Wieliszew
NIP: 536-17-58-264   REGON: 013270577

Urząd Gminy Wieliszew
NIP: 536-00-17-057   REGON: 000549571

 

KASA URZĘDU CZYNNA:

Pon. godz. 8.00 - 17.30

Wt. - Pt. w godz. 8.00 - 15.30

Terminy przyjęć interesantów:

 

Dyżury wójta Pawła Kownackiego i wicewójt Magdaleny Radzikowskiej ( po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 782 27 32 )

Wójt Paweł Kownacki przyjmuje mieszkańców w poniedziałki miedzy 14:00 a 16:00

Zastępca Wójta Magdalena Radzikowska przyjmuje interesantów w czwartki miedzy 13:00 a 14:00

Na parterze Urzędu Gminy działa Biuro Obsługi Klienta czynne w godzinach pracy urzędu. Tutaj interesanci mogą załatwić wszelkie sprawy i złożyć dokumenty.
Referaty Urzędu Gminy Wieliszew przyjmują interesantów we wszystkie dni robocze:

Poniedziałek: w godz. 8.00 – 18.00

Wtorek - Piątek: w godz. 8.00 – 16.00 

Godziny pracy:
 • Poniedziałek: 8.00 - 18.00
 • Wtorek: 8.00 - 16.00
 • Środa: 8.00 - 16.00
 • Czwartek: 8.00 - 16.00
 • Piątek: 8.00 - 16.00
   
Adresy skrytek ePUAP Urzędu Gminy Wieliszew

/ig48ykn017/skrytka
/ig48ykn017/SkrytkaESP

 

Referaty i Jednostki

Biuro Obsługi Klienta

tel. 22 782 20 22
parter

Referat Gospodarki Komunalnej

tel. 22 774 57 59

e-mail - komunalatwieliszew [dot] pl

pokój nr 105

(drogi gminne: ośnieżanie, awarie oświetlenia, zniszczenia wiat przystankowych, obiekty komunalne)

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Kierownik: Magdalena Celińska-Waltz

tel. 22 782 22 32
tel.kom. 797 004 898

e-mail - ekologiaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 102/103

(wycinka drzew i krzewów, bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta, gospodarka odpadami komunalnymi, utylizacja azbestu, Karta Dużej Rodziny)

Referat Remontów i Inwestycji

p.o. Kierownika: Ewa Kiszel

tel. 22 782 25 96, 22 782 18 08

e-mail: inwestycjeatwieliszew [dot] pl

pokój nr 106 i 107

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości

p.o. Kierownika: Joanna Kamińska-Sternik

tel. 22 782 21 22 

e-mail - architektatwieliszew [dot] pl 

e-mail - nieruchomosciatwieliszew [dot] pl

pokój nr 109 i 101

Referat Kadrowy

Kierownik: Małgorzata Twardo

tel. 22 782 18 87

e-mail: mtwardoatwieliszew [dot] pl

pokój nr 4

Referat Organizacyjny

Kierownik: Agnieszka Bazylak

tel. 22 782 27 63

e-mail: abazylak@wieliszew.pl lub infoatwieliszew [dot] pl

pokój nr 113

Referat  Informacji i Promocji

p.o Kierownika: Loretta Biczysko-Teperek

tel. 22 782 26 32

e-mail: promocjaatwieliszew [dot] pl

pokój nr: 111

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik: Katarzyna Bartyzel

tel. 22 782 26 98

e-mail: ksiegowoscatwieliszew [dot] pl

pokój nr 114, 105a

Referat Podatków

Kierownik: Aneta Sejda

tel. 22 782 20 80

e-mail: podatkiatwieliszew [dot] pl

pokój nr 1,5,8.

Referat Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług (w tym Urząd Stanu Cywilnego)

Kierownik: Magdalena Szmyt

tel. 22 782 18 86

e-mail: uscatwieliszew [dot] pl

pokój nr 3

Ewidencja Ludności i dowody osobiste

Inspektor Anna Kurowska

tel. 22 782 27 86

pokój nr 2

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik: Wiesław Żbikowski

tel. 22 782 19 12
tel. kom. 797 004 900

e-mail: bezpieczenstwoatwieliszew [dot] pl

pokój nr 6

Referat Zakupów i Zamówień Publicznych

Kierownik: Agata Zielińska

tel. 22 782 18 80

e-mail: zzpatwieliszew [dot] pl

pokój nr 104

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Kierownik: Anna Kozikowska

tel. 22 782 19 10

e-mail: akozikowskaatwieliszew [dot] pl 

pokój nr 1

Referat Sportu

p.o. Kierownika: Sławomir Jagnyziak

tel. 22 782 21 44

e-mail: sportatwieliszew [dot] pl

Hala Sportowa w Wieliszewie, ul. Modlińska 65

 
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień

Pełnomocnik: Greta Pietrzak-Ściechura

tel. 22 506 61 31

e-mail: gpietrzakatwieliszew [dot] pl ">gpietrzakatwieliszew [dot] pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kinga Oklińska

tel. 533 327 047

e-mail: iodatwieliszew [dot] pl

Centrum Usług Wspólnych

Dyrektor: Jerzy Iwański

tel: 22 782 29 91 do 98
tel. kom. 797 004 910

e-mail: cuwatwieliszew [dot] pl dyrektor_cuwatwieliszew [dot] pl

Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Dyrektor: Dariusz Skrzydlewski

tel. 22 782 20 02 lub 539-304-536

e-mail: kulturaatwieliszew [dot] pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

p.o. Kierownika: Małgorzata Kaczyńska

tel. 22 782 25 22
tel. kom. 797 004 897

e-mail: pomocatwieliszew [dot] pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew"

Prezes: Wojciech Piątkowski

tel. 22 782 24 22

e-mail: biuroattbswieliszew [dot] pl

Koordynator ds. gminnej komunikacji

Marek Ziółkowski

tel. 22 782 19 12
tel. kom. 797 004 904

e-mail: komunikacjaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 6

Gminna Spółka Wodna Wieliszew

Przewodnicząca: Grażyna Kojro-Michalska
Z-ca Przewodniczącej: Roman Mańk

Kontakt: 

Katarzyna Greśkiewicz

tel. 22 782 19 12

e-mail: swatwieliszew [dot] pl