Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie małe
    zachmurzenie małe
    29°C

Referaty i jednostki

Biuro Obsługi Klienta

tel. 22 782 26 22

parter

Sekretariat

tel./fax. 22 782 27 32, 782 27 22

Sekretarz Urzędu Gminy

Agnieszka Mitjans-Szałapska

Skarbnik Gminy

Magdalena Sobczak

tel. 22 782 27 89

Referat Remontów i Inwestycji

p.o Kierownika Ewa Kiszel

tel. 22 782 25 96, 782 18 08
pokój nr 106 i 107

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Katarzyna Bartyzel

Księgowość 
tel. 22 782 26 98 
e-mail - ksiegowoscatwieliszew [dot] pl

pokój 114,105a

Referat Podatków

Kierownik Aneta Sejda

tel. 22 782 20 80 
e-mail - podatkiatwieliszew [dot] pl

pokój nr 5, 7,8

Referat Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług (w tym Urząd Stanu Cywilnego)

Kierownik Magdalena Szmyt

tel. 22 782 18 85 
e-mail - uscatwieliszew [dot] pl

pokój nr 3

Referat Zakupów i Zamówień Publicznych

Kierownik Agata Zielińska

tel. 22 782 18 80
e-mail - zzpatwieliszew [dot] pl

pokój nr 104

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Kierownik Anna Kozikowska

tel. 22 782 19 10
e-mail - akozikowskaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 1

Referat Sportu
 
 

p.o. Kierownika Sławomir Jagnyziak

tel. 22 782 21 44
e-mail - sportatwieliszew [dot] pl

Referat Gospodarki Komunalnej

tel. 22 774 57 59

e-mail - komunalatwieliszew [dot] pl

pokój nr 105

(drogi gminne: odśnieżanie, awarie oświetlenia, zniszczenia wiat przystankowych, obiekty komunalne)

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Kierownik Magdalena Celińska-Waltz

tel. 22 782 22 32
tel.kom. 797 004 898

e-mail - ekologiaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 102/103

(wycinka drzew i krzewów, bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta, gospodarka odpadami komunalnymi, utylizacja azbestu, Karta Dużej Rodziny)

Referat Organizacyjny

Kierownik Agnieszka Bazylak

tel. 22 782 27 63
e-mail - infoatwieliszew [dot] pl

Referat Informacji i Promocji

p.o Kierownika Loretta Biczysko-Teperek

tel. 22 782 26 32
e-mail - promocjaatwieliszew [dot] pl 

Referat Kadrowy

Kierownik Małgorzata Twardo

tel. 22 782 18 87
e-mail - mtwardoatwieliszew [dot] pl

Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Nieruchomości

p.o. Kierownika: Joanna Kamińska-Sternik

tel. 22 782 21 22 
e-mail - architektatwieliszew [dot] pl ( )
e-mail - nieruchomosciatwieliszew [dot] pl

pokój nr 109 i 101

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Wiesław Żbikowski

tel. 22 782 19 12, kom. 797 004 900
e-mail - bezpieczenstwoatwieliszew [dot] pl

pokój nr 6

Ośrodek Pomocy Społecznej

p.o. Kierownika Małgorzata Kaczyńska

tel. 22 782 25 22 
e-mail - pomocatwieliszew [dot] pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew"

Prezes Wojciech Piątkowski

tel. 22 782 24 22 
e-mail - biuroattbswieliszew [dot] pl

Centrum Usług Wspólnych

Dyrektor Jerzy Iwański

tel. 22 782 29 91 do 98
e-mail - cuwatwieliszew [dot] pl, dyrektor_cuwatwieliszew [dot] pl 

Koordynator do spraw komunikacji

Marek Ziółkowski

tel. 22 782 26 32, kom. 797-982-760

e-mail - komunikacjaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 4

Ewidencja ludności

Inspektor Anna Kurowska

tel. 22 782 27 86

pokój nr 2

Gminna Spółka Wodna Wieliszew

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew - Justyna Maria Seroka
Zastępca Przewodniczącej - Roman Mańk

Kontakt:
Katarzyna Greśkiewicz
tel. 22 782 19 12
e-mail - swatwieliszew [dot] pl

Nr konta bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE  04 8013 0006 2001 0015 6723 0001

Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Dyrektor Dariusz Skrzydlewski

tel. 22 782 20 02, 662 247 341
e-mail - kulturaatwieliszew [dot] pl