Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  -2°C
1 grudnia 2021 r.

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2021 r. o godz. 16.00, w Urzędzie Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, pokój 110, z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 27.09.2021 r./.
 4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2022 rok.
 5. Podsumowanie pracy komisji za 2021 rok.
 6. Kontrola faktur za miesiące wrzesień 2021 r. – październik 2021 r.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Sołtys

21-01-2022
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
20-01-2022
Dajemy drugie życie choinkom po świętach
20-01-2022
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego…
20-01-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na luty 2022