Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    30°C
Aplikuj na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji

Trwa nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. remontów i inwestycji.
Szczegółowy zakres obowiązków, wymagania oraz opis niezbędnych dokumentów, które należy złożyć aplikując - dostępne są  na BIP Gminy Wieliszew.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew lub przesłane pocztą w terminie do dnia 12 maja 2022 roku, do godz. 15.00 (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wieliszew) pod adresem: 05-135 Wieliszew, ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze na podinspektora ds. remontów i inwestycji”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…
15-06-2022
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy