Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    14°C
Aplikuj na stanowisko podinspektora ds. remontów i inwestycji

Trwa nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. remontów i inwestycji.
Szczegółowy zakres obowiązków, wymagania oraz opis niezbędnych dokumentów, które należy złożyć aplikując - dostępne są  na BIP Gminy Wieliszew.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew lub przesłane pocztą w terminie do dnia 12 maja 2022 roku, do godz. 15.00 (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Wieliszew) pod adresem: 05-135 Wieliszew, ulica Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze na podinspektora ds. remontów i inwestycji”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

26-05-2022
28 maja w Krubinie dla dzieci
26-05-2022
Gazeta Wieliszewska
25-05-2022
Festiwal: Muzyki, Atrakcji, Smaków
24-05-2022
Walne Zgromadzenie Członków GSWW