Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  -2°C
Do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554) wszyscy właściciele lub zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw mają obowiązek złożenia stosownej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można składać:

oraz

 • w formie papierowej  - wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wieliszew.

 

Deklaracja będzie zawierała takie informacje jak:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła  lub źródło spalania paliw;
 • informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail (opcjonalnie).

 

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – adres internetowy https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

W razie pytań i wątpliwości należy się kontaktować z Wydziałem ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków: info-ceebatgunb [dot] gov [dot] pl

 

 

21-01-2022
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
20-01-2022
Dajemy drugie życie choinkom po świętach
20-01-2022
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego…
20-01-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na luty 2022