Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    14°C
Dotyczy miejscowości Kałuszyn

Wójt Gminy Wieliszew działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości,  na okres 21 dni, tj. od dnia 10 maja 2022r. do dnia 31 maja 2022r. wykaz nr GPGiN.6850.1.2022.BP informujący o przeznaczeniu do użyczenia - na czas oznaczony 7 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 254 o pow. 0,0600 ha, położonej w miejscowości Kałuszyn obręb 0005 gmina Wieliszew.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości tel. (22) 782-19-11, e-mail: nieruchomosciatwieliszew [dot] pl

26-05-2022
28 maja w Krubinie dla dzieci
26-05-2022
Gazeta Wieliszewska
25-05-2022
Festiwal: Muzyki, Atrakcji, Smaków
24-05-2022
Walne Zgromadzenie Członków GSWW