Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    29°C
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę wspieramy Uchodźców przebywających na terenie naszej gminy. Pomagają nam osoby prywatne, pomagają również instytucje. Dziękujemy Lions Club International Foundation oraz Lions Club Warszawa Arka za ogromne wsparcie, m.in. za zakup sprzętów AGD, żywności suchej, zapewnienie ciepłych posiłków i artykułów chemicznych Obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Wieliszew. Państwa zaangażowanie pozwala wspólnie przezwyciężyć trudne chwile tym, którzy uciekli przed okrucieństwem wojny.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs) - to największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 roku w USA, w Polsce obecna jest od 1989 r. Jej przedstawiciele uczestniczyli w opracowywaniu Karty Narodów Zjednoczonych, od 1947 roku posiada ona status konsultanta Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ściśle z nią współpracując.

Kluby Lions
Na całym świecie ludzie wrażliwi na potrzeby innych zrzeszają się w Klubach Lions, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz udzielanie finansowego, rzeczowego i organizacyjnego wsparcia lokalnym instytucjom i organizacjom społecznym. Kluby Lions są w swej działalności autonomiczne, same wybierają beneficjentów i określają sposoby działania.
Kluby nie mogą zajmować stanowiska w kwestiach dotyczących światopoglądu, polityki i wyznań religijnych. Każdy Klub jest stowarzyszeniem, działa w oparciu o swój statut, podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i zobowiązany jest do składania sprawozdań i rozliczeń finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

 

23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…
15-06-2022
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy