Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  18°C
Janówek Pierwszy 10 września

Zapraszam mieszkańców wsi Janówek Pierwszy na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu

10 września 2021r. (piątek) godz. 1800 w Remizie OSP Janówek ul. Dworcowa 9.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przesunięcie środków w funduszu sołeckim 2021r.
 4. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego z 2022r.
 6. Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2022r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu gminy na 2022r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 1830

Jacek Dębkowski

Sołtys wsi Janówek Pierwszy

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew