Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  12°C
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wieliszew, dn. 5 lutego 2024 r.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.5.1.2024.AZ

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w dniu 16 lutego 2024 r., o godz. 15.30, które odbędzie się w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 28.12.2023 r./.
 4. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie z działalności Komisariatu za 2023 rok.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego

i Ochrony Przeciwpożarowej

Łukasz Miętek

23-02-2024
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Komornica 01.…
22-02-2024
BLOKADA DROGI DK61 w dniu 27.02.2024
22-02-2024
Uwaga! Wnioski SIM
21-02-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na marzec