Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  23°C
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

Wieliszew, dn. 15 maja 2024 r.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.3.3.2024.AZ

 

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r., o godz. 16.30, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Działalność klubów sportowych w Gminie Wieliszew.
 4. Informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych działających na terenie Gminy Wieliszew.
 5. Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2023/2024.
 6. Omówienie potrzeb remontowych w placówkach oświatowych.
 7. Omówienie bieżących inwestycji oświatowych.
 8. Informacje dotyczące przygotowań do Święta Gminy Wieliszew.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

Artur Miętek

27-05-2024
Wnioski do MPZP dla części wsi Olszewnica Stara
21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
14-05-2024
Zgłoszenia kandydatów na ławników
26-03-2024
Uwaga! Wnioski SIM