Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
    zachmurzenie umiarkowane
    -2°C
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Informuję, że w dniu 21 października 2021 r., o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Wieliszew, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
4.    Informacja Kierownika Referatu Ochrony Środowiska dotycząca akcji „Sprzątanie świata”.
5.    Przygotowania do Święta Zmarłych oraz świąt patriotycznych na terenie Gminy Wieliszew, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych miejsc pamięci.
6.    Sprawozdanie z realizacji bieżących inwestycji oświatowych
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 20.09.2021 r./
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

Artur Miętek

 

21-01-2022
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
20-01-2022
Dajemy drugie życie choinkom po świętach
20-01-2022
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego…
20-01-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na luty 2022