Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  25°C
KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY WIELISZEW

Wieliszew, dn. 9 maja 2024 r.

KOMISJA REWIZYJNA

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.1.3.2024.AZ

 

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu
16 maja 2024 r., o godz. 15.30, w pokoju nr 110 Urzędu Gminy Wieliszew, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wypracowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wieliszew za 2023 rok i wystąpienie do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew.
 4. Kontrola faktur za miesiąc kwiecień 2024 r.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Łukasz Miętek

27-05-2024
Wnioski do MPZP dla części wsi Olszewnica Stara
21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
14-05-2024
Zgłoszenia kandydatów na ławników
26-03-2024
Uwaga! Wnioski SIM