Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  25°C
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wieliszew, dn. 10 maja 2024 r.

KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.2.7.2024.AZ

 

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K. K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Sprawozdanie z działalności TBS Wieliszew.
 4. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieliszew za 2023 rok.
 5. Informacja dotycząca realizacji inwestycji oświatowych.
 6. Informacja dotycząca inwestycji mieszkaniowych, drogowych oraz kolejowych realizowanych bądź planowanych na terenie Gminy Wieliszew.
 7. Informacja dotycząca planowanej przez CPK Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. budowy linii kolejowej dużej prędkości mającej przebiegać przez teren Gminy Wieliszew.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski

27-05-2024
Wnioski do MPZP dla części wsi Olszewnica Stara
21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
14-05-2024
Zgłoszenia kandydatów na ławników
26-03-2024
Uwaga! Wnioski SIM