Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
    zachmurzenie umiarkowane
    -2°C
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Informuję, iż w dniu 21 października 2021 r., o godz. 17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Wieliszew, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenie.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
4.    Analiza i opiniowanie wniosków do budżetu Gminy na 2022 rok w kontekście priorytetów inwestycyjnych.
5.    Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i  Nieruchomości dotycząca  bieżącej realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.    Informacja dotycząca planowanej przez CPK Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. budowy linii kolejowej dużej prędkości mającej przebiegać przez teren Gminy Wieliszew.
7.    Informacja Wójta Gminy na temat przygotowania do sezonu zimowego (sprzęt, pracownicy, roboty zlecone i przetargowe).
8.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 21.09.2021 r./
9.    Sprawy różne.
10.  Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski

21-01-2022
Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka
20-01-2022
Dajemy drugie życie choinkom po świętach
20-01-2022
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego…
20-01-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na luty 2022