Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    17°C
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w środę, 28 września 2022 r., o godz. 17.00, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 25.07.2022 r./.
4.    Rozpatrzenie petycji mieszkańców osiedla Royal w sprawie planowanej budowy skate parku.
5.    Sprawy różne.
6.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
Renata Gostkowska-Maczuga

 

05-10-2022
Zaproszenie dla lokalnych przedsiębiorców na…
05-10-2022
Informacja dotycząca profilaktyki jodowej
03-10-2022
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
30-09-2022
Utrudnienia potrwają przez 2 tygodnie