Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  9°C
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY

Wieliszew, dn. 8 lutego 2024 r.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.6.2.2024.AZ

 

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2024 r., o godz. 14.45, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 11.01.2024 r./.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Wieliszew.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Wieliszew.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga

23-02-2024
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Komornica 01.…
22-02-2024
BLOKADA DROGI DK61 w dniu 27.02.2024
22-02-2024
Uwaga! Wnioski SIM
21-02-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na marzec