Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  -4°C
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII RADY GMINY WIELISZEW

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r., o godz. 9.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 11.07.2023 r., z dn. 30.08.2023 r. oraz z dn. 4.10.2023 r./.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wieliszew.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Grażyna Kwiatkowska

07-12-2023
Nowy rozkład jazdy linii 414
06-12-2023
Zebraniu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty…
06-12-2023
Planowane wyłączenia prądu
05-12-2023
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY…