Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    29°C
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie dotacji związanej z wymieną źródeł ciepła

Przypominamy, że wnioski o przyznanie dotacji w ramach Gminnego Programu Dotacyjnego należy złożyć do Urzędu Gminy Wieliszew do 30 września 2022r. Termin złożenia wniosków o rozliczenie przyznanych dotacji ustalony na 15 listopada 2022r. pozostaje bez zmian.

 Jest to związane ze zmianą Uchwały nr XIV/169/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.

23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…
15-06-2022
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy