Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  18°C
Olszewnica Nowa 20 września 18:30

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam mieszkańców Olszewnicy Nowej na zebranie, które odbędzie się w budynku świetlicy przy placu zabaw w dniu 20 września 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 18.30.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.
 4. Zgłaszanie zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku.
 6. Zgłaszanie wniosków do realizacji w ramach budżetu Gminy w 2022 roku.
 7. Informacja o realizacji zadań zgłaszanych do wykonania na terenie Olszewnicy Nowej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

 

Sołtys

  Beata Stolarska

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew