Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady śniegu
    słabe opady śniegu
    3°C
Posiedzenie Komisji

Informujemy, że w dniu  w dniu  25 lutego 2021 r., o godz. 16.45 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu oraz formy nadawania odznaczenia wraz z tytułem „Zasłużony dla Gminy Wieliszew”.
  4. Ocena, rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Wieliszew o nadanie odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Wieliszew” Panu Jackowi Banaszkowi.
  5. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                        Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                                                                  Artur Miętek

04-03-2021
Możliwe zapisy na kolejny tydzień
02-03-2021
Już za miesiąc spis powszechny!
26-02-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
26-02-2021
Rok szkolny 2021/2022