Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  8°C
Posiedzenie komisji

8 kwietnia 2021 r., o godz. 15.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 4. Działania Referatu Ochrony Środowiska na rzecz utrzymania czystości i porządku
  w  Gminie.
 5. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 03.09.2020 r., 09.02.2020 r ./.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii  Grażyna Kwiatkowska

 

23-04-2021
Skrzeszew, Janówek Pierwszy, Kałuszyn, Krubin,…
23-04-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na MAJ
20-04-2021
Narodowy Spis Powszechny 2021 – spis bezpieczny…
19-04-2021
XII Wiosenne Czarowanie - pod patronatem Wójta…