Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  27°C
Posiedzenie Komisji

13 maja 2021 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji, według następującego porządku obrad:  

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie skargi  na działania Wójta Gminy.
 4. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego rozdysponowania środków, o przydział których wystąpiła Gmina,  z rządowego programu: Wsparcie gmin popegeerowskich.
 5. Rozpatrzenie petycji  dotyczącej podjęcia uchwały zakazującej na terenie Gminy Wieliszew sprzedaży towarów i  płynów w jednorazowych plastikowych opakowaniach.
 6. Rozpatrzenie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 28.09.2020 r., 24.11.2020 r., 09.02.2021 r./
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga

 

 

 

29-07-2021
Praca dla podinspektora ds. remontów i inwestycji
28-07-2021
Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego -…
22-07-2021
Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze
22-07-2021
Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez…