Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  14°C
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 19 maja, godz. 16:45

Zapraszam do udziału w posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 16.45, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Michałowa-Reginowa w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Polnej.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 22.02.2022 r./.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

         Skarg, Wniosków i Petycji

      Renata Gostkowska-Maczuga

26-05-2022
28 maja w Krubinie dla dzieci
26-05-2022
Gazeta Wieliszewska
25-05-2022
Festiwal: Muzyki, Atrakcji, Smaków
24-05-2022
Walne Zgromadzenie Członków GSWW