Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  23°C
Sesja Rady Gminy

Wieliszew, dnia 13 maja 2024 r.

RADA GMINY WIELISZEW

ORG.0002.7.2024.AZ

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w  dniu 20 maja 2024 r., o godz. 10.00.  Sesja odbędzie się w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wieliszew za 2023 rok”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2024-2041.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2024.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Wieliszew.

    Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                                         Rafał Donarski

27-05-2024
Wnioski do MPZP dla części wsi Olszewnica Stara
21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
14-05-2024
Zgłoszenia kandydatów na ławników
26-03-2024
Uwaga! Wnioski SIM