Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    7°C
STOP KOLEI, KTÓRA NISZCZY

PODPISZ PETYCJĘ, WEJDŹ NA STRONĘ

https://www.dolinanarwi.com/

 

Zapraszamy do podpisania petycji w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody i sprzeciwu wobec planowanych korytarzy kolei dużych prędkości.

Rezerwat Doliny Narwi  pozwoli ocalić cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar doliny rzeki Narew.

Znajduje się on na granicy Gminy Wieliszew oraz Gminy Pomiechówek, na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który ma statut obszaru szczególnej ochrony ekologicznej.

Na terenie postulowanej ochrony znajduje się stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego wraz z unikalną w skali Mazowsza kolonią lęgową czapli siwej. Miejsce to zwane „Czapliniec” planowano objąć ochroną już w latach 70 ubiegłego wieku. Na tym terenie żyją również bieliki, łosie, jelenie, sarny, dziki, oraz bobry i wydry, co stanowi o czystości środowiska wodnego.

Na przestrzeni ostatnich lat można też coraz częściej zaobserwować wilki, jastrzębie i modliszki. Teren planowany pod rezerwat przyrody jest korytarzem ekologicznym Doliny Dolnego Bugu (GKPnC-4), przez co wymaga szczególnej ochrony pod kątem zachowania bioróżnorodności.

Postulując stworzenie tego rezerwatu, jednocześnie stanowczo protestujemy przeciw korytarzom kolei dużych prędkości biegnących przez planowany rezerwat oraz przez Gminy Legionowo, Jabłonna, Wieliszew, Pomiechówek i Nasielsk w ramach projektu: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”. Realizacja tej inwestycji spowoduje nie tylko ogromne straty mieszkańcom wyżej wymienionych gmin, ale także doprowadzi do nieodwracalnych strat w unikalnym środowisku przyrodniczym.

 

17-03-2023
Ruszyły prace związane z rozbudową szkoły w…
17-03-2023
Nasze życie to nie gra komputerowa - relacja z…
16-03-2023
W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z…
14-03-2023
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego