Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    7°C
W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Gmina Wieliszew informuje, że przekazanie beneficjentom nieodpłatnych komputerów w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST, odbędzie się  14.03.2023r. od 12:00 do 16:00  w Sali Klenczona.

FFF

Osoby, które w tym terminie nie mogą odebrać sprzętu komputerowego proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami: 519-594-269 lub 797-983-210

Do podpisania umowy darowizny należy mieć ze sobą:

- dowód osobisty potwierdzający tożsamość rodzica wnioskującego o udział w projekcie

- kopię legitymacji szkolnej dziecka.

 

Gmina Wieliszew na ten cel otrzymała grant w wysokości 213.750,00 zł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zgodnie z zasadami programu przez 2 lata Gmina Wieliszew będzie kontrolowała stan przekazanego sprzętu.

 

Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT -EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa

17-03-2023
Ruszyły prace związane z rozbudową szkoły w…
17-03-2023
Nasze życie to nie gra komputerowa - relacja z…
16-03-2023
W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z…
14-03-2023
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego