Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie małe
    zachmurzenie małe
    26°C
Wnioski do MPZP dla części wsi Olszewnica Stara

Uprzejmie informujemy, iż do 28 czerwca 2024 roku istnieje możliwość składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olszewnica Stara (rejon ul. Cichej, ul. Warszawskiej, ul. Prostej, ul. Polnej i ul. Wiejskiej), gm. Wieliszew, do którego sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały nr LXI/587/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia
23 czerwca 2023 roku.

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać w terminie do 28 czerwca 2024 r.  na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) na adres: Wójt Gminy Wieliszew  ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew, w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Wieliszew, na adres e-mail: gminaatwieliszew [dot] pl (), za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /ig48ykn017/SkrytkaESP 

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Wieliszew oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieliszew w zakładce Poradnik Interesanta – Jak załatwić sprawę – Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości – Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek do projektu aktu, uwaga do projektu aktu, wniosek o zmianę aktu, wniosek o sporządzenie aktu) (https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,22464,pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego-wniosek-do-projektu-aktu-uwaga-do-projektu-aktu-wnios.html)

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składając wniosek należy podać swoje imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej o ile się taki posiada. Należy również wskazać czy jest się właścicielem czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można również podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Link do obwieszczenia: https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,22809,obwieszczenie-wojta-gminy-wieliszew-o-podjeciu-przez-rade-gminy-wieliszew-uchwaly-nr-lxi5872023-z-dn.html

Link do formularza: https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,22464,pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego-wniosek-do-projektu-aktu-uwaga-do-projektu-aktu-wnios.html

20-06-2024
Zmiany rozkładów jazdy ZTM w Warszawie w okresie…
19-06-2024
SIM - listy rankingowe
19-06-2024
Zmiana terminu wyborów sołeckich wsi Olszewnica…
18-06-2024
Planowane wyłączenie prądu