Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    9°C
WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY WIELISZEW

KOMISJA REWIZYJNA KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY WIELISZEW

Zapraszamy do udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Wieliszew, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K. K. Baczyńskiego 1. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2023. 4. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący: Komisji Rewizyjnej Jan Sołtys Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Rafał Donarski Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Artur Miętek Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii Grażyna Kwiatkowska Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Łukasz Miętek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Renata Gostkowska-Maczuga

23-02-2024
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Komornica 01.…
22-02-2024
BLOKADA DROGI DK61 w dniu 27.02.2024
22-02-2024
Uwaga! Wnioski SIM
21-02-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na marzec