Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
    zachmurzenie umiarkowane
    23°C
Zebranie mieszkańców wsi Kałuszyn

Zapraszam na zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kałuszyn, które odbędzie się w dniu 20 września 2023 r. /środa/ o godz. 18.30, w Sali zebrań w OSP Kałuszyn ul. A. Mickiewicza 7. Proponowany porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania. 3. Informacja o działalności sołectwa. 4. Zmiany w funduszu sołeckim na 2023 r. – podjęcie uchwały 5. Wybór zadań do realizacji w 2024 r. z funduszu sołeckiego - podjęcie uchwały 6. Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy na 2024 rok. 7. Sprawy różne. 8. Zamknięcie zebrania. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 19 00 .

Sołtys sołectwa Kałuszyn Leszek Kleiman oraz Rada Sołecka

27-05-2024
Wnioski do MPZP dla części wsi Olszewnica Stara
21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
14-05-2024
Zgłoszenia kandydatów na ławników
26-03-2024
Uwaga! Wnioski SIM