Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    18°C
Zebranie sołeckie w Wieliszewie

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Wieliszew, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 19.00 w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na godz. 19.15

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.  Otwarcie zebrania.

2.  Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

3.  Przyjmowanie wniosków do funduszu sołeckiego na 2022 rok, podjęcie uchwały.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                      Sołtys wsi Wieliszew

                                                                                                           Ludwik Żołek

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew