Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    26°C

Zdalna Szkoła

Gmina Wieliszew realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Wartość projektu 79 977,06 zł – 100% dofinansowania

W ramach projektu zakupiono 26 nowych laptopów, oprogramowanie, 40 sztuk zestawów słuchawkowych z mikrofonem.  

 

Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w czasie trwania pandemii. Po jej zakończeniu sprzęt będzie wykorzystywany w szkołach.

 

logo