Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    11°C

Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

Gmina Wieliszew realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Wartość projektu 55 000 zł – 100% dofinansowania

W ramach projektu zakupiono 16 nowych laptopów, oprogramowanie, zestawy słuchawkowe z mikrofonem, program antywirusowy.

 

Zakupiony sprzęt przeznaczony jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w czasie trwania pandemii. Po jej zakończeniu sprzęt będzie wykorzystywany w szkołach.

 

unijne