Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    26°C

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Michałów-Reginów

logotypy UE

 

Gmina Wieliszew realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Michałów-Reginów

 

 

Celem głównym projektu jest uwolnienie Gminy Wieliszew od nadmiernej liczby samochodów prywatnych i przejęcie ruchu mieszkańców przez transport publiczny poprzez budowę parkingu P+R przy stacji PKP Michałów-Reginów.

 

Na parkingu zaplanowano:

- 64 miejsca postojowe dla samochodów,

- wiatę i miejsca postojowe dla rowerów – 25 szt.,

- wiatę z ławeczką,

- oświetlenie i monitoring,

- oznakowanie wspólne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Realizacja projektu wpłynie na:

- poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zmniejszenie hałasu,

- zmniejszenie natężenia ruchu na terenie objętym projektem i pośrednio na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,

- wzrost poziomu jakości życia mieszkańców poprzez poprawę mobilności mieszkańców i skrócenie czasu podróży.

 

Całkowita wartość projektu: 1 595 244,01 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 276 195,21 zł

 

Informacje na temat parkingu "Parkuj i Jedź" przy stacji PKP Wieliszew można znaleźć po kliknięciu w link: http://www.wieliszew.pl/node/489