Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    30°C

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew

 

wos_warszawa.jpg

W 2020 r. działające na zlecenie Urzędu Gminy Wieliszew firmy zdeponowały na składowisku odpadów 59,52 Mg wyrobów azbestowych. Projekt był realizowany w 40 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji,
w kwocie 11.678,16 zł.