Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady śniegu
  słabe opady śniegu
  3°C

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

08-02-21

Informujemy, że w dniu  w dniu  8 lutego 2021 r., o godz. 1700 odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.     

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie z działalności Komisariatu za 2020 rok.
 4. Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji  na 2021 rok.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 30.06.2020 r., 24.11.2020 r./.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Łukasz Miętek