Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady śniegu
  słabe opady śniegu
  3°C

Komisja Rewizyjna

08-02-21

Informujemy, że w dniu  w dniu  8 lutego 2021 r., o godz. 1600  odbędzie się  posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 12.10.2020 r., 24.11.2020 r./.
 4. Kontrola faktur za miesiące październik 2020 – styczeń  2021 roku.
 5. Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok.
 6. Opracowanie planu pracy Komisji  na 2021 rok.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Jan Sołtys