Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady śniegu
  słabe opady śniegu
  3°C

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

08-02-21

Informujemy, że w dniu  w dniu  8 lutego 2021 r., o godz. 1800 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 22.10.2020 r., 24.11.2020 r., 01.12.2020 r./.
 4. Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji  na 2021 rok.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Oświaty, Kultury i Sportu

Artur Miętek