Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, śnieg
  śnieg
  3°C

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

16-02-21

Informujemy, że w dniu  16 lutego 2021 r., o godz. 17.00, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 4. Działania podejmowane przez Gminę Wieliszew  w  zakresie  poprawy jakości  powietrza atmosferycznego.
 5. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi na terenie Gminy Wieliszew.
 6. Informacja dotycząca  funkcjonowania cmentarza komunalnego w Wieliszewie.
 7. Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości dotycząca bieżącej realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dyskusja dotycząca dostosowania dokumentów planistycznych gminy do aktualnie obowiązujących wymagań ustawowych.
 8. Informacja dotycząca planowanej przez CPK Sp. z o. o. oraz PKP PLK S.A. budowy linii kolejowej dużej prędkości mającej przebiegać przez teren Gminy Wieliszew.
 9. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 26.01.2021 r., 01.02.2021 r./.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                       Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

                                                                                                                                                        Rafał Donarski